Programma Connected Future Conference 2015

Welkom bij het van der Valk Congres & Event Center te Eindhoven. De registratiebalie bevindt zich op de eerste etage waar de hostesses uw conferentiebadge zullen overhandigen. U kunt uw jas ophangen bij de diverse garderobes in het gebouw. Koffie en versnaperingen zijn gedurende de gehele dag gratis te verkrijgen bij de koffiecorners op de 1ste en 2de verdieping.

Vergeet niet om uw inschrijvingsbewijs met barcode mee te nemen!

Dagvoorzitter Henkjan Smits volgt het digitaliseringsdossier op nauwe voet. Afkomstig uit de muziekindustrie heeft hij gezien wat er gebeurt als je je afsluit voor disruptie van een branche. Tegenwoordig coacht Henkjan talent in het bedrijfsleven met de Business X-Factor (www.bxf.nl), hierin komt de veranderende communicatie ten gevolge van technologische ontwikkelingen ruimschoots aan bod. Hij heeft een fijne neus voor nieuwe applicaties die uniek en maatschappelijk waardevol zijn. Hij verbindt mensen en bedrijven en daagt ze uit om op creatieve wijze hun grenzen te verleggen

De Nederlandse ICT sector is op veel gebieden leading in de wereld. Zo heeft Nederland het grootste internetknooppunt in de wereld, zijn we het 3 na grootste (en snelst groeiende) datacenter land in Europa en zijn we de 3 na grootste cloud leverancier. Partijen als Microsoft en Google hebben onze goede positionering reeds erkend, en investeren miljarden in infrastructuur in Nederland. De meeste buitenlandse partijen hebben evenwel nog nooit gehoord van Nederland als ICT-infrastructuur land. Wat gaan we daaraan doen?

Data als brandstof van de stad.

Alle data die in de openbare ruimte wordt verzameld, gegenereerd of gemeten behoort tot het publiek en moet, na de benodigde afwegingen, open zijn gesteld.

Data wordt vaak de “brandstof” van een Smart City genoemd. Bedrijven en organisaties die in innovatieve Smart City ontwikkelingen investeren zijn op zoek naar maatschappelijke effecten en passende verdienmodellen. Wie slimme sensoren of meetkastjes in de stad plaatst heeft geld nodig voor het onderhoud en de doorontwikkeling. De meerwaarde van data wordt groot en er spelen grote belangen. Maar wie is de eigenaar van de data en welke rol speelt privacy daarbij?

De regelgeving op nationaal niveau gaat minder snel dan de Smart City ontwikkelingen. Om de Smart City ambities van Eindhoven te realiseren is een helder standpunt nodig wat betreft eigendom, openheid en gebruik van data. Het publiek belang wordt zo geborgd, de innovatie in de stad blijft daarmee open en iedereen die onderdeel is als gebruiker moet mee kunnen ontdekken wat de beste oplossing is, want we zullen het samen moeten ontdekken.

Gaat de digitale wereld ons overheersen?

 • Arnold Smeulders (Hoogleraar, University of Amsterdam)
 • Hervormt het digitale de wereld definitief? Digitaal raakt alles en iedereen aan. Het is zo alzijdig aanwezig dat hervorming geen theoretische vraag meer is. Er is exponentieel optimisme over de keuzevrijheid die het digitale biedt en tegelijk onrust over totale registratie en vrees voor identiteitsverlies. Waar komt dit op uit?

Bouwen aan het platform voor innovatie

 • Jeanine van der Vlist (Commercial Director, Eurofiber)
 • Nederland is - in vergelijking met andere landen - één grootstedelijk gebied. Naast vele voordelen brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Oplossingen op het gebied van verkeersdoorstroming, water- en energievoorziening en e-government zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een Smart Society. Dit vraagt om een open en digitale infrastructuur die samenwerking en innovatie stimuleert. De ervaringen en nieuwste inzichten op dit gebied worden met u gedeeld, zodat u ook kunt bouwen aan uw platform voor innovatie.

Breedband, een eerste levensbehoefte (bed, bad, brood en breedband)

 • Stijn Coppieters (Product Line Manager, Genexis)
 • We stevenen af op een tijdperk waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Verbonden met mensen en met apparaten. Het Telecom netwerk vormt hierbij de basis voor het leven van morgen. De basis voor een permanente naadloze verbinding, altijd en overal, waaraan steeds hogere eisen worden gesteld.
  In deze sessie wordt een dergelijke naadloze breedband verbinding van verschillende kanten belicht. Wat is de impact van breedband op de Nederlandse economie? Wat zijn de beschikbare technologieën om dit te realiseren? En hoe wordt een dergelijke ervaring gecreëerd binnen andere nutsvoorzieningen?

Urban Sense (Sensing, dashboards en urban strategy)

 • Berry Vetjens (Business Director, TNO)
 • Meten is weten. Ook in de stad. Hoe zorgen we ervoor dat de toenemende stroom data uit de stad zinvol ingezet kan worden: om stromen in de stad te sturen, beleid te onderbouwen, integraal te plannen. En wat zijn daarbij de uitdagingen?

Eindhoven Smart City proces

 • Gaby Sadowski (Programmaleider Open Data, Gemeente Eindhoven)
 • Neeltje Somers (Programmaleider Smart City Eindhoven, Gemeente Eindhoven)
 • Guus Sluijter (Dutch Institute for Technology, Safety & Security - DITSS)
 • Gemeente Eindhoven laat in deze presentatie zien waarom de stad doet wat ze doet en op welke manier “smart” zijn in het DNA van Eindhoven zit. Neeltje Somers (programmaleider Smart City Eindhoven) en Gaby Sadowksi (programmaleider Open Data) gaan in vogelvlucht door de stad heen en benoemen de mooie projecten in de stad en laten zien hoe Eindhoven transformeert tot een smart society. Samenwerken is een van de pijlers waar Eindhoven op bouwt. We geloven als stad heel erg in de quadruple helix gedachten, samen met bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en de burger samen aan de slag.

  Guus Sluijter van DITSS zal hier verder op in zoomen en de bezoekers meenemen in het Stratum 2.0 project en laten zien hoe een livinglab een bijdrage kan leveren aan prettig uitgaan en leven in Eindhoven. Intelligent gebruik van data in het veiligheidsdomein maakt voorspellingen mogelijk. Daar zijn adequate interventies aan te koppelen.

High Tech Campus Eindhoven: ‘Turning Technology into Business’

 • Bert-Jan Woertman (Marketing & Communicatie directeur, High Tech Campus Eindhoven)
 • High Tech Campus Eindhoven is de slimste vierkante kilometer in Nederland met meer dan 125 bedrijven en instituten. Zo'n 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken er aan de ontwikkeling van technologieën en producten die oplossingen bieden voor de problemen van morgen. De Campus helpt bedrijven hun innovatie te versnellen door toegang te bieden tot internationale netwerken en high tech faciliteiten als laboratoria, clean rooms en testapparatuur.

  Samenwerking en kennisdeling vormen de basis van het succes en de unieke Open Innovatie werkmethode op de Campus. Multinationals als Philips, NXP, IBM en Intel, hightech MKB, onderzoeksinstituten, servicebedrijven en start-ups beslissen strategisch welke kennis, kunde en R&D-faciliteiten zij delen. Zo kunnen zij sneller, beter en klantgerichter innoveren in de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart Environments. Gelegen in het hart van de Brainport regio is de Campus verantwoordelijk voor bijna 40% van alle Nederlandse patentaanvragen. www.hightechcampus.com

Breedbandnet in Buitengebieden - Doorbraken, kansen en uitdagingen!

 • Jos Brunninkhuis (Project Manager, VolkerWessels Telecom)
 • Jaap Doeleman (telecom-advocaat in Amsterdam, DoelemanLegal)
 • Doorbraken en kansen voor breedband in het buitengebied worden gepresenteerd. Bewoners en bedrijven in het buitengebied hebben grote behoefte aan connectiviteit en snelle verbinding met het internet. In 2015 zijn in de buitengebieden belangrijke doorbraken gerealiseerd en concrete grootschalige uitrol is aangekondigd. Actuele projecten en concrete plannen passeren de revue.

  Ruim 95% van Nederland kan een breedbandverbinding met meer dan 100 Mbps krijgen. Dat is te danken aan de - oorspronkelijk gemeentelijke - kabelnetten en aan Dik Wessels, die de concurrentie met KPN zijn aangegaan. Het buitengebied blijft echter verstoken van kabel of glas, omdat graaflengtes groot zijn en aanleg dus duur is. Vaak komt men op het klassieke kopernet van KPN niet boven de 5 Mbps, ruim onvoldoende voor stabiel en betrouwbaar triple play, huiswerk, thuiswerk of zorg-op-afstand. Wat kunnen overheden daaraan doen, binnen de door de EU vastgestelde staatssteunkaders? Is er al een 'gouden standaard' of ei-van-Columbus? En wat is de rol van mobiel breedband, of Rabo CIF?

High Tech R&D valorisatie met Startups en Scale-ups

 • Bas Kotterink (Senior Scientist ICT Policy, TNO Strategy & Policy for the Info Society)
 • Snelgroeiende startups (scale-ups) zorgden in 2014 in de UK voor een derde van de economische groei en twee derde van de banengroei. Terwijl het aantal startups in Nederland en Europa snel toeneemt blijft het aantal scale-ups achter bij bijvoorbeeld de VS. Naast gebrek aan risicokapitaal en een gefragmenteerde Europese markt is toegang tot R&D een uitdaging voor starters. De scope van startups omvat steeds meer technologie-intensieve domeinen als eHealth, Smart Energy en Smart Industry. Voor deze high-tech startups is robuuste en schaalbare technologie een kernwaarde. Deze presentatie bespreekt een nieuw joint innovation model voor het ontsluiten van high Tech R&D voor het Startup ecosysteem: TekDelta.

Op weg naar een nieuwe realiteit met het Internet of Things

 • Maarten Botterman (Founder, GNKS Consult)
 • Na decennia waarin het Internet zich ontwikkeld heeft tot een tool voor nerds naar iets wat niet meer weg te denken valt in het alledaagse leven zien we nu dat steeds meer van wat er gebeurd met ons en onze omgeving wordt gesignaleerd door objecten die aan het internet verbonden zijn, en die informatie delen. Dit gaat verder dan u denkt … en nog verder als u bereid bent ook de gedachte toe te laten dat in combinatie met big date en bijbehorende algoritmen uiteindelijk alles over u uiteindelijk ergens “geweten” wordt – soms zelfs als u het zelf nog niet weet.

Robbie de Rat maakt iedereen in Breda slimmer

 • Martijn Klootwijk (Gemeente Breda)
 • Peter Meissen (Gemeente Breda)
 • Het project Robbie de Rat is een project waarin via de meest moderne technieken de stroming in de riolering en het oppervlaktewater wordt gevolgd en gevisualiseerd. Deze informatie stelt de gemeente in staat om effectiever in te kunnen grijpen als er wat aan de hand is. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen mogen schoolkinderen helpen. Voor één keer mogen ze tegelijkertijd een klein zendertje door het toilet spoelen. Deze zendertjes gaan op reis door het riool en maken niet alleen de gemeente slimmer, ook de kinderen leren spelenderwijs hoe de riolering werkt. Met dit project won de Gemeente Breda de prijs voor de slimste stad 2015.

Startupbootcamp HighTechXL

 • Eric Broekhuizen (COO, StartupBootCamp HighTechXL)
 • StartupBootCamp HighTechXL accelereert de business van internationale startups op de High Tech Campus in Eindhoven. Waarom komen startups uit de hele wereld naar Eindhoven? Wat is de waarde van een business accelerator voor startups in het algemeen en die van HighTechXL in Eindhoven voor hardware startups in het bijzonder? Op welke manier kunnen o.a. professionals, ondernemers en studenten op hun beurt hierop aansluiten en de kansen benutten die startups creëren.

  Eric Broekhuizen deelt ervaringen m.b.t. het aantrekken, versnellen en financieren van internationale startups in de Brainport regio.

Tijdens de lunchpauze lopen serveerders rond met een fingerfood lunch samengesteld uit diverse gangen. Voor sponsoren die een pakket hebben gekozen met een executive lunch met gasten is er een speciale lunchkamer ingericht met ronde tafels. De tafels zijn voorzien van naam en logo van de sponsor.

FTTH and next generation mobile networks

 • Edgar Aker (President, FTTH Council Europe)
 • FTTH Council Europe's presentation will focus on next generation mobile networks. Mobile data consumption grows rapidly, largely driven by smartphones and tablets. Introduction of 4G and LTE 4G/5G has boosted the mobile broadband traffic explosion. Higher data rates and capacity are significantly impacting the mobile backhaul network. Furthermore, most of mobile networks traffic will be offloaded to Wi-fi networks by 2019. As a consequence, are mobile networks a driver for FTTH deployment? Our presentation will be based on various FTTH CE's studies, particularly IDATE's study conducted for the FTTH Council Europe "FTTH: The solution for Mobile Backhaul".

  Edgar will take this speaking opportunity to celebrate Gimme Fibre Day, also held on 4 November! This annual celebration showcases how fibre access networks have positively impacted communities around the world. For more information: www.gimmefibre.eu

Amsterdam ArenA: IoT ready by 2020

 • Henk van Raan (Director Facility Man. / New Business Dev., Amsterdam ArenA)
 • Almost twenty years ago the Amsterdam ArenA was the first multifunctional stadium in the world. It played a major role in the economic and societal development of Amsterdam South East. Now it reached a major point in its existence. The stadium will be rebuild and transformed into a next generation stadium.

  The Amsterdam ArenA Innovation Center has been opened on June 6th 2015. The Innovation Center includes a close collaboration between the strategic partners: Amsterdam ArenA, KPN, TNO, KPMG, Huawei, Municipality of Amsterdam and Microsoft. With its ambition to be the world’ s leading theater for innovative smart city and smart stadium solutions, the Amsterdam ArenA Innovation Center (AAIC) offers effective resources for research, development and education. The Innovation Center bundles the strengths of global leading players to create the newest innovations for immersive experiences and smarter and more sustainable urban environments on a global scale.

  During this presentation you will learn more about the origins of the Innovation Center, about the vision that the partners share and the road which will lead to a revamped stadium in 2020 which can last at least another 20 years; a “sensing stadium”.

Smart Sensor Networks

 • Robert Meijer (Hoogleraar, University of Amsterdam)
 • Illustrated by a video of his research, Meijer explains key issues of ‘smart’. Smart organization of networks, Smart choices if application domains as well as the smart usage of the word smart.

Op zoek naar de waarde van Big Data

 • Frans A. Bentlage (Vice President, IBM Analytics - IBM Benelux)
 • De samenleving heeft zich ontwikkeld van een e-society waarin de nadruk lag op technologische mogelijkheden, naar een informatiesamenleving waarin het omzetten van informatie naar inzicht de name of the game is. Met data waarover overheden nu al beschikken worden uitdagingen vanuit de kernvraag steeds effectiever opgepakt. En de mogelijkheden breiden zich snel uit.

  Geautomatiseerde intelligentie die immens grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data combineert uit tal van bronnen en het mogelijk maakt om bijvoorbeeld te anticiperen op toekomstige criminaliteit en bedreigingen. Het aanbod aan ongestructureerde data in het “Internet of Things” tijdperk neemt echter exponentieel toe. Welke ontwikkelingen gaan ons helpen bij het creëren van "predictive" inzicht uit deze Big Data explosie?

Smart Dairy Farming (SDF)

 • Ron van Burgsteden (Voorzitter, stichting SmartDairyFarming - SDF)
 • In het fieldlab SDF werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling van innovatieve middelen op het gebied van melkveehouderij. SmartDairyFarming ondersteunt melkveehouders bij de verzorging van individuele dieren. Daarvoor ontwikkelt SmartDairyFarming sensoren en andere technologische hulpmiddelen, beslismodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten.

  Door slimmer data te verzamelen, te delen, te gebruiken en te combineren kan SDF een flinke impuls geven aan de Nederlandse melkveehouderij om nog smarter te werken.

Buitengebied vanuit de vraag beschouwd

 • Martijn Visser (Managing Partner, RBCIF)
 • De vraag vanuit de markt naar de ontwikkeling van breedband in het buitengebied is dermate groot dat de aanleg van glasvezelnetwerken in deze gebieden bijna per definitie te realiseren moet zijn. Vanuit die optiek is er gekeken naar de mogelijkheden om buitengebieden rondom bestaande infrastructuur te ontwikkelen en door heel Nederland lokale initiatieven te ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen.

Monitoren in de cloud en netwerken door mensen met autisme

 • Addy Borst (Algemeen Directeur, Carapax)
 • Voor het verkrijgen van een hoge betrouwbaarheid van netwerken, datacenters en virtuele applicaties worden deze continue gemonitord. Hiervoor zijn veel automatische tools beschikbaar. Mocht een provider een nog hogere betrouwbaarheid vereisen dan is ‘condition monitoring’ noodzakelijk. Voordat er een systeem/applicatie faalt, moet afnemende betrouwbaarheid al ontdekt worden. Het is gebleken dat manuele observatie door mensen met autisme hierbij grote toegevoegde waarde biedt. Carapax IT laat zien dat zij in staat zijn om de concentratie, detail bewustzijn en patroonherkenning te bezitten om problemen vroegtijdig te onderkennen, voordat zij optreden. Dit leidt tot een hogere betrouwbaarheid en lagere kosten.

Wat kan informatiebeveiliging leren van onderzoek naar Jihadistische Netwerken?

 • Jasper de Bie (Pink Elephant)
 • Norbert Jan van Egdom (Pink Elephant)
 • Europa is in de greep van het oorlogsgeweld om ons heen. Drommen mensen vluchten uit oorlogsgebieden en zoeken hun heil elders. De angst voor mogelijk “meereizende” Jihadisten die in ons land aanslagen willen plegen is groot. Onze samenleving dreigt te verstarren onder deze angst en naarstig wordt gezocht naar het antwoord om deze dreiging af te wenden. Onder grote maatschappelijke en politieke druk worden in ijl tempo maatregelen geïmplementeerd die de impact van vermeende risico’s moeten verkleinen of wegnemen. Onderzoek naar de grondoorzaak van deze dreiging is hierbij essentieel – Hoe wordt iemand een (gelegenheids) Jihadist en hoe moet je dat voorkomen?

  Bij informatiebeveiliging is het niet anders. Iedereen heeft inmiddels de overtuiging dat het niet de vraag is of bedrijfsdata wordt gecompromitteerd, maar wanneer en hoe. Maatregelen moeten genomen worden ons kostbare bezit te beschermen. Normen als ISO27001 en NEN7510 helpen ons daarbij. Specifieke normen zoals BIR en BIG richten zich specifiek op informatiebeveiliging voor de overheid en gemeente. In de laatste jaren is er een overvloed aan richtlijnen gekomen die gebruikt kunnen worden bij het beveiligen van uw informatie. Allemaal maatregelen om de impact op vermeende risico’s te verkleinen of weg te nemen.

  Maar moeten wij ons allemaal beschermen tegen “data-Jihadisten”? Zijn alle maatregelen die in de normen beschreven staan wel relevant voor de risico’s waaraan wij blootstaan? Of is het wellicht verstandig om de bescherming van onze bedrijfsmiddelen en data te benaderen vanuit relevante bedreigingen? Risico analyses helpen ons daarbij, maar geven in veel gevallen geen inhoud aan de werkelijke dreiging waaraan wij het hoofd moeten bieden.

  Jasper de Bie neemt u, aan de hand van zijn promotieonderzoek, mee in wat wij kunnen leren van criminologisch onderzoek naar Jihadistische Netwerken. Norbert-Jan van Egdom legt de link naar realistische dreigingen waaraan uw bedrijfsinformatie blootstaat op basis van een pragmatische toepassing van de ‘Routine Activity Theory’ als aanvulling op de algemeen toegepaste risico analyse methoden.

Vertrouwen in technologie en het belang van de hervorming van wetten en regels

 • Jochem de Groot (Government Affairs Manager, Microsoft)
 • Begin juni 2013 kwam het eerste nieuws naar buiten over de NSA-documenten onthuld door Edward Snowden. Wereldwijd zijn discussies over gegevensbescherming en privacy in het digitale tijdperk sindsdien in een ongekende stroomversnelling geraakt. Dit debat – hoe divers ook – draait eigenlijk allemaal om maar één ding: vertrouwen. Vertrouwen voor consumenten dat gegevens veilig worden opgeslagen, vertrouwen dat de privacy van burgers wordt geborgd, en vertrouwen dat het investeren door bedrijven en organisaties in nieuwe technologie en cloud computing de moeite waard is. De impact van de politiek op dat vertrouwen moet niet worden onderschat. De realiteit daarbij is dat de razendsnelle ontwikkeling van technologie helaas niet kan worden bijgebeend door diezelfde politiek.

  Maar het internet is inmiddels zo diep in de haarvaten van onze economie en samenleving doorgedrongen, dat het voor politici en overheden niet langer is vol te houden dat op internet andere regels zouden moeten gelden dan in de ‘echte’ wereld. Zolang bestaande wetgeving niet wordt aangepast, worden de enorme mogelijkheden van bijvoorbeeld de cloud en het Internet of Things voor het sneller, efficiënter, goedkoper en ook veiliger werken en leven niet optimaal benut. In deze sessie wordt ingegaan op het belang dat overheden hun regelgeving moderniseren voor de groei van de digitale economie en maatschappij, en bespreekt daarbij een aantal belangrijke politieke ontwikkelingen op dit vlak in Den Haag en Brussel.

The maturity level of IaaS SLAs and the legal risks of deploying your data in the cloud

 • Bart Veldhuis (Gecertificeerd Cloud Architect, Weolcan)
 • Arthur van der Wees (Managing Director, Arthur’s Legal)
 • Presentatie van een uitgebreid onderzoek door CloudQuadrants naar stand van de markt van cloud service levels, performance, cybersecurity, data management and privacy componenten en carve-outs in SLA’s en andere documenten die cloud leveranciers hanteren. In het onderzoek zijn acht grotere Amerikaanse en vier grotere Nederlandse cloudproviders langs de objectieve meetlat gelegd, wat gepaard gaat met vele juicy facts, figures & use cases, èn de totstandkoming van spraakmakende cloud quadrants over die twaalf IaaS service providers.

Lessen van Startupbootcamp

Startupbootcamp ontvangt jaarlijks 15.000 aanvragen van startups die hun groei willen laten versnellen. Hoe kan je als corporate van startups profiteren? En kunnen grote bedrijven net zo snel groeien als startups? Ruud Hendriks co-founder van Startupbootcamp en Innoleaps neemt u mee in een fascinerend verhaal over de valkuilen van innovatie.

Onder leiding van Dagvoorzitter Henkjan Smits

De netwerkborrel wordt gehouden in de gangen rondom het atrium van het conferentiecentrum. Serveerders zullen rondlopen met drankjes en diverse snacks.
Laatste Nieuws
Presentaties van CFC2015 beschikbaar voor download
17 nov. 2015 14:15
Alle keynote presentaties en de presentaties uit de themabijeenkomsten (voor zover ter beschikking gesteld door de sprekers) zijn nu beschikbaar voor download. Ga hiervoor naar: http://connectedfuture.nl/CFC15
Lees meer
Het programma voor CFC 2015 is afgerond
9 okt. 2015 10:04
Alle sprekers en moderatoren van CFC2015 zijn nu bekend. Het programma omvat een kort plenair ochtend- en middagprogramma. Daarnaast zijn er vier digitale transitie tracks met (parallel)sessies over de vijf conferentiethema’s: Cloud en Netwerkinfrastructuur, Innovatie en Startups, Internet of Things, Big Data en Open Data en Economische Groei en Productiviteit (vanuit investeringen in eSectoren). Bovendien zijn er speciale presentaties over Security en Cloud Contracting.
Lees meer

Nieuws